Club show Chropyně (CZ) 15.05.2021

11 entries
judge: Milan Krinke (CZ)

Brassica Wide Park
Best of Breed - Brassica Wide Park

Junior Class - Males (2)

Very Good 1 - Berberis z Modrého království photo *02.03.2020, tricolor
(Legend of Camelot’s Globetrotter x Adina Dvůr Bažantnice)
breeder: Lucie Glaserová (CZ)      owner: Dominik Štrbka (CZ)
Very Good 2 - Anděl z Kraje krápníků *30.03.2020, tricolor
(Scotty Krásná Louka x Bright Megi Rafrabela)
breeder: Petra Kůrková (CZ)      owner: ?

Open Class - Males (1)

Very Good 1 - Fergy Tery Gopo photo *11.02.2017, sable
(Cù-chaorach Treun Soroli x Batty Vera Gopo)
breeder: Dagmar Holíková (CZ)      owner: Eva Majerová (CZ)

Winner's Class - Males (1)

Excellent 1, CAC, Club Winner, BOS - Amundsen Elentudas photo *04.03.2018, tricolor
(Brackenhaye Brand New Day x Chyť si mě Leneli)
breeder: Dagmar Laníková (CZ)      owner: Martina Vyhlídková (CZ)

Junior Class - Females (1)

Very Good 1 - Bezinka z Modrého království photo *02.03.2020, tricolor
(Legend of Camelot’s Globetrotter x Adina Dvůr Bažantnice)
breeder: Lucie Glaserová (CZ)      owner: Lucie Glaserová (CZ)

Intermediate Class - Females (2)

Excellent 1, CAC - Borůvka Elentudas photo *02.02.2020, tricolor
(Sandcastle’s Suits Me x Chyť si mě Leneli)
breeder: Dagmar Laníková (CZ)      owner: Martina Vyhlídková (CZ) + Dagmar Laníková (CZ)
Very Good 2 - Infinity Fann Gopo photo *26.07.2019, sable
(Aristokrat Bez hranic x Fanny Vera Gopo)
breeder: Dagmar Holíková (CZ)      owner: Anna Kůlová (CZ)

Open Class - Females (2)

Excellent 1, CAC - Blue Pirri Martheline photo *13.06.2018, blue-merle
(Breckamore By Design x Aubree Martheline)
breeder: Kamila & Miroslav Davídek (CZ) + Klára Cvachovcová (CZ)      owner: Květoslava Kouřilová (CZ)
Very Good 2 - Cassiopeia Zlatíčko photo *26.06.2018, tricolor
(Fajn Aylax Leneli x Berit In-Sitú)
breeder: Erika Fiantová (CZ)      owner: Hana Klimentová (CZ)

Winner's Class - Females (2)

Excellent 1, CAC, Club Winner, BOB, BIS - Brassica Wide Park photo *29.06.2018, tricolor
(Natalain Keystone x Tia Krásná Louka)
breeder: Jaroslav Bílý (CZ)      owner: Jaroslav Bílý (CZ) + Pavlína Bílá (CZ)
Excellent 2, R.CAC - Adina Dvůr Bažantnice photo *24.04.2016, sable
(All inclusive vom Feueropal x Amélie Amico di Boemia)
breeder: Blanka Špuláková (CZ)      owner: Lucie Glaserová (CZ)