National Show Olomouc (CZ) 07.09.2019

10 entries
judge: Miroslav Václavík (CZ)

Brassica Wide Park
Best of Breed - Brassica Wide Park

Puppy Class - Males

Very Promising 1 - Aubrey Simibel *10.01.2019, sable
(Google of Bohemia Balada x Bellissima Like a wind)
breeder: Zdeňka Vachová (CZ)      owner: Martin Nosek (CZ)

Junior Class - Males

Very Good 1 - Cipísek Dvůr Bažantnice *07.08.2018, sable
(Legend of Camelot’s Globetrotter x Amélie Amico di Boemia)
breeder: Blanka Špuláková (CZ)      owner: Dagmar Benýšková (CZ)

Intermediate Class - Males

Excellent 1, CAC, National Winner, BOS - Eukleidés In-Sitú *13.11.2017, tricolor
(Elixír lásky Leneli x Carmen In-Sitú)
breeder: Tereza Kmoníčková (CZ)      owner: Naďa Lundáková (CZ)
Excellent 2, R.CAC - Dusty Blue Angel Long Smile *10.03.2018, blue-merle
(Menelluine Indigo x Bianka Jessee Long Smile)
breeder: Klára Čančurová (CZ) + Sylvie Mrákavová (CZ)      owner: Jolana Švehlíková (CZ)

Open Class - Males

Very Good 1 - Arnošt Šťastná smečka *31.05.2017, tricolor
(Natalain Diamond of Bila Kaifa x Feidra Bohemia Elenor)
breeder: Blanka Valdecká (CZ)      owner: Věra Koucká (CZ)

Champion Class - Males

Excellent 1, CAC - Cimrman Rafrabela *14.11.2016, tricolor
(Scotty Krásná Louka x Bel Air Hurgada z Mošnova)
breeder: Radim Pavlica (CZ)      owner: Věra Koucká (CZ)

Junior Class - Females

Excellent 1, CAJC, BOJ, BOB - Brassica Wide Park *29.06.2018, tricolor
(Natalain Keystone x Tia Krásná Louka)
breeder: Jaroslav Bílý (CZ)      owner: Jaroslav Bílý (CZ) + Pavlína Bílá (CZ)
Excellent 2 - Blue Pirri Martheline *13.06.2018, blue-merle
(Breckamore By Design x Aubree Martheline)
breeder: Kamila & Miroslav Davídek (CZ) + Klára Cvachovcová (CZ)      owner: Květoslava Kouřilová (CZ)

Intermediate Class - Females

Excellent 1, CAC - Amazonka Elentudas *04.03.2018, tricolor
(Brackenhaye Brand New Day x Chyť si mě Leneli)
breeder: Dagmar Laníková (CZ)      owner: Dagmar Laníková (CZ)

Champion Class - Females

Excellent 1, CAC, National Winner - Chovej mě Leneli *13.07.2014, sable
(Calibra’s Go West x Dáma v Černém Leneli)
breeder: Lenka Fránková (CZ)      owner: Lenka Fránková (CZ) + Květoslava Kouřilová (CZ)