CACIB Bratislava (SK) 26.10.2019

8 entries
judge: Miroslav Václavík (CZ)

Brassica Wide Park
Best of Breed - Brassica Wide Park

Junior Class - Males

Excellent 1, CAJC, Junior BOB - Lugh Little Prince Smart Love *20.06.2018, tricolor
(Kamikaze Limited Edition Smooth Drinks x Batavia Daff Fun dog)
breeder: Teresa Forkiewicz-Sobína (PL)      owner: Barbora Tůmová (CZ)
Excellent 2 - Louis Fat Boy Smart Love *20.06.2018, blue-merle
(Kamikaze Limited Edition Smooth Drinks x Batavia Daff Fun dog)
breeder: Teresa Forkiewicz-Sobína (PL)      owner: Agnieszka Pełka (PL)

Intermediate Class - Males

Excellent 1, CAC, CACIB, BOS - Eukleidés In-Sitú *13.11.2017, tricolor
(Elixír lásky Leneli x Carmen In-Sitú)
breeder: Tereza Kmoníčková (CZ)      owner: Naďa Lundáková (CZ)

Open Class - Males

Excellent 1, CAC - Bjorn Louie Martheline *13.06.2018, blue-merle
(Breckamore By Design x Aubree Martheline)
breeder: Kamila & Miroslav Davídek (CZ) + Klára Cvachovcová (CZ)      owner: Andrea Procházková (CZ)

Champion Class - Males

Cannot be judged - Mighty’s Spring Meadow Paz Pelleas *14.06.2017, sable
(Cinnaberry’s All Or Nut-ting x Mighty’s Spring Meadow Hope of Nadine)
breeder: Jana Semianová (SK)      owner: Branislav Škvarka (SK)

Junior Class - Females

Excellent 1, CAJC - Breeze Bee Addition Celestial Glamour *04.07.2018, tricolor
(Helios of Bohemia Balada x I Am of Bohemia Balada)
breeder: Marcela Váchová (CZ)      owner: Marcela Váchová (CZ)

Intermediate Class - Females

Excellent 1, CAC, CACIB, BOB - Brassica Wide Park *29.06.2018, tricolor
(Natalain Keystone x Tia Krásná Louka)
breeder: Jaroslav Bílý (CZ)      owner: Jaroslav Bílý (CZ) + Pavlína Bílá (CZ)

Open Class - Females

Excellent 1 - Azulia Aisling Agam *26.05.2018, blue-merle
(West Krásná Louka x Aimer le bleu Lago Benea)
breeder: Petra Horňáková (SK)      owner: Dana Vitteková (SK)